Escola Institut Pública
Els Pinetons

Ripollet

 • "Fer una escola amable, treballadora,
  creativa, agradable,
  documentable i comunicable,
  lloc de recerca, aprenentatge,
  reconeixement i reflexió,
  on es trobin bé infants, mestres i famílies,
  és el nostre objectiu."

  Loris Malaguzzi
  mestre i pedagog italià (1920-1994)

 • Aprendre a conèixer
  Aprendre a fer
  Aprendre a viure junts, a conviure
  Aprendre a ser

  Jacques Delors
  "Els quatre pilars de l'educació"
  (OCDE, 2006)

 • "Fer una escola amable, treballadora,
  creativa, agradable,
  documentable i comunicable,
  lloc de recerca, aprenentatge,
  reconeixement i reflexió,
  on es trobin bé infants, mestres i famílies,
  és el nostre objectiu."

  Loris Malaguzzi
  mestre i pedagog italià (1920-1994)

 • Aprendre a conèixer
  Aprendre a fer
  Aprendre a viure junts, a conviure
  Aprendre a ser

  Jacques Delors
  "Els quatre pilars de l'educació"
  (OCDE, 2006)

Una Escola Gran

Ens definim com a una escola pública, oberta i acollidora per a tota la comunitat, on les relacions i les interaccions que es generen són el fil conductor de la vida i dels aprenentatges que es desenvolupen. [llegir més]

Ens definim com a una escola pública, oberta i acollidora per a tota la comunitat, on les relacions i les interaccions que es generen són el fil conductor de la vida i dels aprenentatges que es desenvolupen.

Una escola que reconeix i projecta una imatge positiva i activa d'infant i de cultura d'infància rica, amb drets, llibertats i responsabilitats que cal preservar.

Una escola que és capaç d’enriquir-se de la diferència i la diversitat de totes les persones que som part. On s’ofereix atenció i resposta a les necessitats i demandes dels infants que la fan créixer.

Entenem que la finalitat de l’escola és educar als infants i, que aquesta finalitat ha d’estar fonamentada en l'acció professional de l'equip de mestres, en el debat i la reflexió educativa que porta a terme, en la seva formació i en la innovació pedagògica.

Una escola i un equip de mestres que, a la vegada, som part d'una xarxa educativa que l'entenem com a servei públic de qualitat a la ciutadania, en aquesta cas, de Ripollet (Vallès Occidental).

Tanmateix, no es pot relatar ni l'escola ni el seu projecte educatiu sense la participació de tota la comunitat, on les famílies es comprometen i comparteixen l'educació de les seves filles i els seus fills amb l'equip de mestres.

La nostra escola es relata al voltant de l'expressió, el desenvolupament, el creixement i la consolidació del seu projecte educatiu i els seus eixos vertebradors. Com a prèvia, podem i volem recordar a Jacques Delors que, en el seu informe “Els quatre pilars de l’educació” (OCDE, 2006) ens diu:

aprendre a conèixer
aprendre a fer
aprendre a viure junts, a conviure
aprendre a ser

properament...

Tres Escoles Petites amb Identitats pròpies

Amb la voluntat ferma de reduir l'impacte d'una macro-escola (dita de tres línies) com és la nostra, en les relacions i els aprenentatges dels infants i en la convivència diària i dinàmica pròpia de la comunitat, l'equip de mestres estructura i organitza la vida de l'escola en 3 escoles petites o escoletes. [llegir més]

Amb la voluntat ferma de reduir l'impacte d'una macro-escola (dita de tres línies) com és la nostra, en les relacions i els aprenentatges dels infants i en la convivència diària i dinàmica pròpia de la comunitat, l'equip de mestres estructura i organitza la vida de l'escola en 3 escoles petites o escoletes.

Cada escola petita té una identitat pròpia, adoptant el nom d'un element de natura (aire, terra i aigua) que vol expressar el lligam amb l'entorn natural proper: el Parc dels Pinetons -que dona nom a l'escola- i la serra de Collserola.

Com a comunitat educativa i de vida, aquesta concreció ens afavoreix i, també promou l'arrelament i els vincles dels membres de cadascuna de les escoletes en el ser i el fer quotidià sense menyscabar el sentit de pertinencia a una gran escola.

I, a la vegada, ens situa ens 3 escenaris diferents (des dels 3 als 11 anys) que son facilitadors dels processos d'aprenentatge que es van construint en les propostes i accions que es concreten en les nostres 3 escoles petites.

A cada escoleta visualitzem els grups de referència o d'edat, que des dels 3 anys als 11 anys, conformen una organització que acull a les sales les necessitats i/o demandes pròpies dels infants, establint uns vincles i referents afectius que descobrim com a essencials per tal de generar interessos, motivacions, actituds, ... davant l'aprenentatge.

L'equip de mestres validem i entenem aquesta estructura com una plataforma inicial on fomentar situacions d'aprenentatge i acompanyar els infants en la seva cerca del coneixement

Tres contextos d'aprenentatge

- En la proposta i el treball dels ESPAIS, els infants de les tres diferents edats del cicle de petits i mitjans es relacionen i interaccionen amb un ventall de materials oberts i que permeten diferents possibilitats d’utilització, fruit d’una profunda reflexió, que els permeten experimentar i explorar les seves pròpies possibilitats, desenvolupant així els seus aprenentatges. [llegir més]

- En la proposta i el treball dels ESPAIS, els infants de les tres diferents edats del cicle de petits i mitjans es relacionen i interaccionen amb un ventall de materials oberts i que permeten diferents possibilitats d’utilització, fruit d’una profunda reflexió, que els permeten experimentar i explorar les seves pròpies possibilitats, desenvolupant així els seus aprenentatges.

- S’organitzen diferents espais físics, cadascun dels quals està dedicat a diferents àmbits: experimentació, construccions, joc simbòlic, espai autònom, exterior, fruita, biblioteca...

- A través dels espais, l’infant té l’oportunitat d’aprendre a partir del descobriment i la investigació. D’aquesta manera, el nen esdevé el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge. Un altre element important són les relacions que s’estableixen entre nenes i nens de diferents edats; s’afavoreix, doncs, la interrelació, l'acció entre iguals, i també es possibilita l’aprenentatge horitzontal, el treball cooperatiu i en petit grup.

- És important remarcar el paper o l’actitud del mestre en els espais; la mirada de l’adult canvia i se centra en el procés d’aprenentatge que realitza l’infant, més que no pas en el resultat. L’adult observa i actua acompanyant l’infant, sense dirigir les seves accions, sinó acompanyant-lo en el procés. Provocar, promoure, observar, estar a disposició, estar atent i motivar són les accions bàsiques de la persona que acompanya als nens, que educa.

La comunitat que participa

La participació entesa com a intercanvi entre les persones (infants , famílies i mestres) amb una finalitat comuna, que compartim un millor futur, més just, més igualitari per a totes les persones, infants i adults que és aprendre. [llegir més]

La participació entesa com a intercanvi entre les persones (infants , famílies i mestres) amb una finalitat comuna, que compartim un millor futur, més just, més igualitari per a totes les persones, infants i adults que és aprendre.

La participació entesa com el valor i la força de la paraula raonada, del diàleg, del debat, ... També com a procés de construcció, d'aprenentatge de la ciutadania.

La participació reflexionada des de la possibilitat i l'oportunitat de créixer com a comunitat educativa i de vida i, a la vegada, de ser PART d'una identitat i uns significats comuns

Mapa web

Escola Pública Els Pinetons 2017, Tots els drets reservats. Veure condicions d'ús. Projecte Lingüístic